VI. mednarodna strokovna konferenca

o didaktiki in metodiki

Izzivi raznolikosti učencev in dijakov v razredu

19. 11. 2020
8.00 - 17.00

Mednarodna konferenca je namenjena izmenjavi dobrih praks in raziskav s področja didaktike in metodike. Tokratna konferenca se osredotoča na vlogo učitelja in njegovo polje delovanja, aktivno vloga učenca pri pouku, komunikacijo in interakcijo pri pouku, učno vsebina in učne cilje.