IV. mednarodna strokovna konferenca

o didaktiki in metodiki

Strukturni dejavniki pouka

22. 11. 2018
8.00 - 18.00

Mednarodna konferenca je namenjena izmenjavi dobrih praks in raziskav s področja promocije zdravja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Tokratna konferenca se osredotoča na vlogo učitelja in njegovo polje delovanja, aktivno vloga učenca pri pouku, komunikacijo in interakcijo pri pouku, učno vsebina in učne cilje.