XIV. mednarodna strokovna konferenca

učiteljev v podaljšanem bivanju

Sodobni izzivi podaljšanega bivanja

20. 8. 2020
8.00 - 17.00