AttachTeam - teambuilding za kolektiv

Prihajajoči dogodki

  • Trenutno ni razpisanih terminov seminarja!

Seminar je na voljo tudi za kolektiv

Zahtevaj ponudbo

AttachTeam sloni na sistemu praktičnih vaj in delavnic za izboljšanje povezanosti med posamezniki, ki vpliva na boljše odnose in reševanje konfliktov v delovnem okolju. Nobena tehnika in metoda ni uspešna, če ni odnosa. Posamezniki v skupini gredo skozi vaje vseh naravnih faz razvoja skupine oziroma človekovega vključevanja povezanosti v skupino. Vse igre/delavnice so zabavne in sproščujoče.

Vsebina seminarja

Kratka predstavitev pravil sodelovanja

Izbrane igre za povezanost dveh ljudi (vsak posameznik izkusi odnos z vsakim posameznikom v delovni skupini; igre so usmerjene v princip skrbnosti, postavljanja mej in strukture odnosa).

Izbrane igre za povezanost treh ljudi (igre so usmerjanje v postavljanje pravil sodelovanja, dogovarjanja in pogajanja).

Izbrane igre za povezanost štirih ljudi (igre so usmerjene v razvoj podpore in sodelovanja)

Izbrane igre za povezanost petih ljudi (igre so usmerjene v iskanje kreativnih rešitev in predstavitev le-teh)

Izbrane igre za povezanost desetih ljudi do 12 ljudi (pet iger, ki predstavljajo vse pretekle elemente predhodnih vaj in upoštevanje vsakega posameznika v skupini).

Oblikovanje končne skupine in refleksija dela ter spoznanj.

Po končanem seminarju vam lahko za skupino udeležencev izdelamo tudi poročilo/analizo o njihovi povezanosti in predloge za nadaljnje delo.