Konference

Promocija psihofizičnega zdravja otrok in mladostnikov

IV. konferenca Promocija psihofizičnega zdravja otrok in mladostnikov 2022

III. konferenca Promocija psihofizičnega zdravja otrok in mladostnikov 2021

II. konferenca Promocija psihofizičnega zdravja otrok in mladostnikov 2020

I. konferenca Promocija psihofizičnega zdravja otrok in mladostnikov 2019

Promocija zdravja

VII. konferenca Promocija Zdravja 2022

VI. konferenca Promocija Zdravja 2021

V. konferenca Promocija Zdravja 2020

IV. konferenca Promocija Zdravja 2019

III. konferenca Promocija Zdravja 2018

II. konferenca Promocija Zdravja 2017

I. konferenca Promocija Zdravja 2016

Didaktika in metodika

VII. konferenca o didaktiki 2022 - Poučevanje na daljavo

VI. konferenca o didaktiki 2021 - Spodbudno učno okolje

V. konferenca o didaktiki 2019 - Sodobni izzivi pri pouku

IV. konferenca o didaktiki 2018 - Strukturni dejavniki pouka

III. konferenca o didaktiki 2017 - Učna motivacija

II. konferenca o didaktiki 2016 - Individualizacija in diferenciacija pri pouku

I. konferenca o didaktiki 2015 - Alternativne metode poučevanja

Oddelek podaljšanega bivanja

XVI. konferenca OPB 2022 - Ustvarjalnost v OPB

XV. konferenca OPB 2021 - Varno in spodbudno učno okolje v OPB

XIV. konferenca OPB 2020 - Sodobni izzivi podaljšanega bivanja

XIII. konferenca OPB 2019 - Aktivna vloga učencev v podaljšanem bivanju

XII. konferenca OPB 2018 - Alternativne učne in vzgojne strategije v OPB

XI. konferenca OPB 2017 - Igra in učenje

X. konferenca OPB 2016 - Praktične strategije za delo v OPB

IX. konferenca OPB 2015 - Inovativnost in ustvarjalnost

VIII. konferenca OPB 2014 - Sprostitveno gibalne dejavnosti v OPB

VII. konferenca OPB 2013 - Ustvarjalno preživljanje prostega časa v OPB

VI. konferenca OPB 2012 - Projektno učno delo v podaljšanem bivanju

V. konferenca OPB 2011 - Učitelj v podaljšanem bivanju Vizija, delo in izzivi

IV. konferenca OPB 2010 - Solidarnost in odgovornost

III. konferenca OPB 2009 - Ustvarjalnost v gibanju

II. konferenca OPB 2008 - Mednarodni simpozij učiteljev podaljšanega bivanja

I. konferenca OPB 2007 - Učitelj v podaljšanem bivanju

Vzgoja in izobraževanje na daljavo

III. konferenca Izkušnje in izzivi vzgoje in izobraževanja v času epidemije 2022

II. konferenca Izkušnje in izzivi vzgoje in izobraževanja v času epidemije 2021

I. konferenca Izkušnje in izzivi vzgoje in izobraževanja v času epidemije