Delo z družinami - s starši

Prihajajoči dogodki

  • Trenutno ni razpisanih terminov seminarja!

Seminar je na voljo tudi za kolektiv

Zahtevaj ponudbo

Kakovostno sodelovanje med vrtcem in starši predstavlja še enega v vrsti varovalnih dejavnikov za preprečevanje rizičnega vedenja pri otrokih. Vendar mora to sodelovanje temeljiti na etičnih vrednotah ter ustreznih mejah med družino in vrtcem. Danes je vse preveč poseganja stašev v kompetence vzgojitelja in vrtca tudi na področja, ki se navezujejo na pravila vrtca, kurikul ter izvajanje vzgojno izobraežvalnega procesa. Seminar ponuja možnosti kako na subtilen način zopet vzpostaviti višji njvo sodelovanja s starši ne da bi pri tem ogrozili odnos s starši.

Sistemski koncept pogleda na družino (družina kot sistem z vsemi podsistemi, psihodinamika družine in njene posledice na vedenje in doživljanje otroka, faze razvoja družine ter vpliv teh sprememb na otrokovo vedenje).

Razumevanje različnih tipov družin in njihovih psihodinamik (zaprte, odprte družine, random družine; hiearhija družinskih članov; kdo odloča v družini; funkcionalnost staršev in otrok; življenjski cikel družine; družinske krize ipd.) na sprejemanje informacij s strani šole in na sodelovanje z drugimi ustanovami; proces sprejemanja drugačnosti otroka ter vpliv šole na le-tega).

Praktične strategije in predlogi za vrtec:

  • osnovni protokoli dela (proaktivnost) s starši;
  • protokol reševanja konfliktov med starši in vrtcem;
  • načini sporočanja “slabih” informacij;
  • odzivi pedagoškega delavca na jezo in nezaupanje staršev ter na nerealne zahteve in ne sodelovanje;
  • razlikovanje med pogovorom (izmenjava informacij) in svetovalnim razgovorom.

Odzivi udeležencev:

„Moje stališče do nesodelujočih staršev se je spremenilo. Sedaj bo moj odziv drugačen.“
„Veliko movih idej za kakovostno sodelovanje s starši.«.
„Zelo všeč mi je bila etična dimenzija sodelovanja s starši.«