Nadarjeni učenci v OŠ

Prihajajoči dogodki

  • Trenutno ni razpisanih terminov seminarja!

Seminar je na voljo tudi za kolektiv

Zahtevaj ponudbo

Seminar predstavlja enega izmed inkluzivnih pristopov za delo z močnimi področji vseh učencev v osnovni šoli. Usmerjen je v opolnomočenje učenca na področju učnih kompetenc in načinov mišljenja. Pri tem pa učitelju omogoča širok spekter praktične diferenciacije pri pouku.

Vsebina seminarja

Sodobni pristopi pri razvoju nadarjenosti, talentov in močnih področij pri učencih

Praktična diferenciacija kot pristop opolnomočenja vseh učencev (značilnosti, koliko diferenciirati in modificirati)

Delavnice:

  • Strategije za metakognitivno mišljenje (1,5 pedagoške ure)
  • Strategije za design thinking (1,5 pedagoške ure)
  • Strategije za produktivno mišljenje (1,5 pedagoške ure)
  • Strategije za kreativno mišljenje (1,5 pedagoške ure)