Psihodinamika razreda in moč učitelja

Prihajajoči dogodki

 • Trenutno ni razpisanih terminov seminarja!

Seminar je na voljo tudi za kolektiv

Zahtevaj ponudbo

Učitelj je danes pred velikim izzivi pri delu v razredu:

 • kako upravljati s skupino učencev, ki so vrednotno, kulturno, izobrazbeno različni?
 • kako motivirati nemotivirane učence?
 • Kako pristopati k učencem na nivoju razreda, ki imajo vedenjske težave?
 • kako razvijati in ohraniti zdravo psihodinamiko razreda, da bodo lahko učenci napredovali in se razvijali?

Vsebina seminarja

Od-nos med učiteljem in učencem (odnos med otrokom in odraslim) – praktični prikazi
Čustveni vzorec učitelja in učenca ter njegov vpliv na psihodinamiko razreda (varen, odsoten, ambivalenten, dezorganiziran) – praktični prikazi in rešitve
Upravljanje z močjo/nemočjo ter vplivom učitelja (kaj pomenita moč in vpliv učitelja, kako deliti moč s tistimi učenci, ki to moč nad odraslim potrebujejo)
Oblikovanje psihodinamike razreda

 • katere potrebe zadovoljujejo učenci na nivoju psihodinamike razreda?
 • »branje razreda«:
 • kam gledajo učenci ob posebnih dogodkih v razredu?
 • kako je oblikovan (značilnosti formirane in neformirane skupine)?
 • kdo zagotavlja psihološko varnost?
 • vodja v razredu (razmerja med storilnostjo in moralnostjo, načini kako dvigniti pozitivnega vodjo)
 • vodenje razreda skozi izobraževalni proces (psihodinamika faz: pridobivanje pozornosti učencev za poučevanje; posredovanje snovi; prehod na samostojno delo in samostojno delo)

Odziv učencev na iritacijo v razredu ter strategije učitelja (npr. na izbruh učenca, dezorientacijo učitelja) – praktični prikazi in rešitve

Odzivi udeležencev:

„Hvala vam za razumevanje vedenja učencev v skupini.“
„Zakaj tega nisem dobil že ko sem začel delati, na začetku svoje učiteljske poti.“
„Nikoli nisem razmišljala na ta način.“