Promotor zdravja na delovnem mestu

Izobraževalni program je namenjen vrtcem in šolam ter omogoča usposabljanje posameznikov za promotorja zdravja v šoli in vrtcu. Program je osnovan na projektu Skupaj za zdravje, ki smo ga razvili skupaj s partnerji ter je strokovno podprt s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Cilj programa je usposabljanje posameznikov za:

  • promocijo zdravja na delovnem mestu (zmanjšanje absentizma, boljša delovna klima);
  • vodenje Skupine za zdravje v šoli in vrtcu; - izvedbo Analize stanja dobrega počutja;
  • pripravo in izvedbo Načrta za promocijo zdravja v šoli in vrtcu.

Izobraževalni program se bo pričel izvajati konec meseca septembra 2015. V kolikor ste zainteresirani za udeležbo vas prosim, da nas kontaktirate na e-pošto: