V. mednarodna strokovna konferenca

o didaktiki in metodiki

Sodobni izzivi pri pouku

28. 11. 2019
8.00 - 17.00

Mednarodna konferenca je namenjena izmenjavi dobrih praks in raziskav s področja didaktike in metodike. Tokratna konferenca se osredotoča na vlogo učitelja in njegovo polje delovanja, aktivno vloga učenca pri pouku, komunikacijo in interakcijo pri pouku, učno vsebina in učne cilje. 

 

Sponzorji dogodka