XII. mednarodna strokovna konferenca
učiteljev v podaljšanem bivanju

Alternativne učne in vzgojne strategije v OPB

21. 8. 2018
9.00 - 17.00

Sponzorji dogodka