XIII. mednarodna strokovna konferenca
učiteljev v podaljšanem bivanju

Aktivna vloga učencev v podaljšanem bivanju

22. 8. 2019
8.00 - 17.00

Sponzorji dogodka