XV. mednarodna strokovna konferenca

učiteljev v podaljšanem bivanju

Varno in spodbudno učno okolje v OPB

19. 8. 2021
8.00 - 17.00