Mednarodni simpozij učiteljev podaljšanega bivanja

zbornik – Ljubljana, 2008
ISBN 978-961-91579-4-7
10 prispevkov
52 strani

Zbornik je navoljo tudi v elektronski obliki na www.ucitelj.org.

Cena: Razprodano

Vsebina

  • Mihaela Kerin: Nevrolingvistično programiranje v podaljšanem bivanju
  • Dr. Ivan Ferbežer: Samoregulacijsko učenje nadarjenih učencev v oddelku podaljšanega bivanja
  • Nada Lukač Vlajič: Učitelj podaljšanega bivanja na Hrvaškem
  • Helena Murgelj: Oblike sodelovanja s starši
  • Biljana Petač: Vpliv skupinske dinamike na klimo in sodelovanje v podaljšanem bivanju
  • Klara Lesjak, Maruška Željeznov Seničar: Ustvarjanje iz odpadnega materiala
  • Tanja Maver: Idejnica - Valjenje novih idej po principih Korak za korakom
  • Suzana Težak: Učinkovite dejavnosti in oblike dela s hiperaktivnimi nadarjenimi
  • Maruška Željeznov Seničar: Projektno učno delo
  • Mojca Kukanja, Tatjana Kukanja: Alternativne oblike dela z učenci v oddelku podaljšanega bivanja - izkustveno učenje in ustvarjalnost