Solidarnost in odgovornost

zbornik – Ljubljana, 2010
ISBN 978-961-92823-0-4
24 prispevkov
204 strani

Zbornik je navoljo tudi v elektronski obliki na www.ucitelj.org.

Cena: 25,00 EUR Znižano 12,50 EUR + Poštnina 3,50 EUR
Cena vsebuje DDV.

Vsebina

  • Janja Vidic: Medgeneracijsko družabništvo
  • Kaja Zorc: Solidarnost prvošolcev do oseb z motnjo v duševnem razvoju
  • Daša Vukašinovič: Humanitarni projekt »Otroci otrokom«
  • Alenka Kastelic: S pomočjo starejših za starejše
  • Suzana Grlj: Razveseljujmo z recepti naših babic
  • Darja Rijavec: Stari starši so pripovedovali - Bilo je nekoč
  • Leonida Gregorič: Razveseljujmo starejše s svojo pozornostjo
  • mag. Nadja Bagon: Mar mi je
  • Daniela Čalušič, Vesna Potočnik, Mensud Memić in Petra Vinder: Solidarnost in odgovornost v naši šoli
  • mag. Maruška Željeznov Seničar: Empatija
  • Sanja Kapun in Jasmina Pižeta: Tkanje prijateljskih vezi
  • Cvetka Puhar: Gledališki krožek v oddelku podaljšanega bivanja
  • Petra Lombar: Naše počitniške delavnice - prostovoljstvo
  • Edita Šelih: Ustvarjanje osebnostnega portfolia otroka in ozaveščanje ter razvijanje odgovornosti
  • Tina Kodrič: Peter Klepec - pravljica z gibom/jogo
  • Ivanka Stojanović: Kako z bibliopedagoškimi urami do bolj odgovornega vedenja
  • Julija Grm: »Drugi« in »drugačni«
  • Mateja Veber: Mavrična pot - Zeleno modri biseri
  • Hermina Grubelnik: Pravila v našem razredu - razvijanje odgovornosti in čuta za sočloveka
  • Karin Trepelj: Solidarnost in dobra klima v oddelku podaljšanega bivanja
  • Ksenija Uršej: Solidarnost in odgovornost učitelja v projektu - »Prostovoljno delo v podaljšanem bivanju«
  • Mojca Florjančič: Projektni teden: »Pomoč drugim nas bogati«
  • Helena Murgelj: Učenci podaljšanega bivanja in starostniki
  • Inge Lužnič: Solidarnost na podružnični osnovni šoli Sele – Vrhe