MIB EDU je izobraževalni zavod namenjen pedagoškim delavcem v osnovnih in srednjih šolah. Izvajamo izobraževanja za pedagoške kolektive s področja medosebnih odnosov, psihodinamike razreda ter strategij obvladovanja stresa. Vsako šolsko leto organiziramo mednarodno konferenco za učitelje podaljšanega bivanja ter mednarodno konferenco s področja didaktike in metodike za učitelje v osnovnih in srednjih šolah. V Založbi vsako leto izdamo zbornike s praktičnimi prispevki za poučevanje v razredu.

Ekipa MIB EDU

Iz MiB dogodka se vedno vrneš poln novega, uporabnega znanja, poln energije, ki te naleze, poln zanosa in zavedanja, kako plemenito in pomembno de.lo opravljamo, ko vzgajamo bodoče rodove
Izviren pristop s konkretnimi primeri in izključno uporabnimi znanji, z mnogimi namigi, ki pridejo tako zelo prav tudi izven službe, loči MIB izobraževanja od vseh drugih v državi.
Najraje sodelujemo z njimi, ker jih odlikujejo visoka strokovnost, prilagodljivost in uporabnost pridobljenih znanj/strategij za umeščanje v naše delo.
Z vsemi čutili smo se dotaknile konkretnih primerov, prišle do koristnih spoznanj, ugotovitev in rešitev, katere s pridom uporabljamo pri svojem delu.
Znajo se prilagoditi predznanju ter na zanimiv način dopolniti naše strokovno znanje, ki ga nato že naslednji dan vnesemo v naše delo.
S predavanjem smo pridobili veliko uporabnega znanja in ga priporočamo tudi drugim vzgojiteljicam.
Skupaj z njimi konstruktivno pripravljamo program izobraževanja za naš kolektiv tudi v prihodnosti in se veselimo nadaljnjega sodelovanja.
Izobraževanja, ki jih pripravlja Mib potekajo v obliki dinamičnih predavanj in delavnic.
Vsa izobraževanja potekajo v obliki zanimivih delavnic, ki jih kompetentni izvajalci izvedejo kakovostno, izhajajo iz konkretnih primerov, svetujejo, se prilagajajo udeležencem, ki so ves čas aktivni, izvajajo praktične vaje in dobijo informacije, ki jih lahko kakovostno uporabijo pri svojem delu.